адреса, адреса правописание, адреса орфография, как пишется адреса, как писать адреса, адреса как правильно писать, Орфоэпический словарь украинского языка

Орфоэпический словарь украинского языка
Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

адреса

{адре́са}

-сие, д. і м. -с'і

Что такое адреса, адреса это, значение слова адреса, происхождение (этимология) адреса, синонимы к адреса, парадигма (формы слова) адреса в других словарях

адреса - Толковый словарь украинского языка

что такое адреса

адреса

-и, ж.

1) Позначення місця розташування житла людини або будівлі (території) юридичної особи. || Напис на конверті, пакунку і т. ін., що вказує на місце призначення та одержувача. Помилитися адресою.

••

Поштова адреса — місцезнаходження житла людини або установи (підприємства) відносно країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку); до П. а. включено поштовий індекс та номер будівлі, номер квартири.

2) Об'єкт, якому що-небудь призначається, до якого звернено що-небудь.

3) Код, що визначає місце розміщення інформації в ЕОМ. Адреса даних. Віртуальна адреса.

••

Абсолютна адреса спец. — адреса машинною мовою, що ідентифікує комірку пам'яті або пристрій без використання будь-якого проміжного посилання.

N-рівнева адреса — непряма адреса, яка використовує N рівнів адресації.

Адреса бази — адреса регістра, яка містить базову адресу.

Адреса вектора переривань — адреса, яка вказує на дві послідовні комірки пам'яті, що містять початкову адресу програми обробки переривань та пріоритет, згідно з яким обробляється переривання.

Адреса входу до програми — адреса команди або сама команда, з якої починається виконання програми чи процедури.

Адреса даних — адреса поля пам'яті, в якому розміщені дані.

Адреса ділянки — адреса першого байта даної ділянки пам'яті.

Адреса зв'язку — поле у записі файлу, яке вказує положення наступного запису, що читається у логічній послідовності.

Адреса команди — адреса пам'яті, яка зайнята командою.

Адреса переходу — адреса комірки пам'яті, яка (адреса) зазначається командою передачі керування.

Адреса повернення — адреса, за якою виконується повернення керування викличній команді після завешення програми, що викликається.

Адреса пристрою — логічна адреса, що складається з номера каналу та номера пристрою в каналі.

Адреса регістра — число, яке дорівнює порядковому номеру регістра, або символічне ім'я, еквівалентне цьому числу.

Багаторівнева адреса — непряма адреса з числом рівнів адресації два і більше.

Базова адреса — адитивна частина виконавчої адреси, постійна для певної сукупності адресованих даних.

Відносна адреса — пряма адреса, яка визначає розміщення елемента через його зміщення відносно базової адреси.

Віртуальна адреса — адреса розташування у віртуальній пам'яті; в процесі використання перетворюється на адресу дійсної пам'яті.

Внутрішня адреса — адреса, яка вказується у командах переходу, що передають керування в межах програми.

Глобальна адреса (у комп'ютерних мережах) — адреса, що вказує на те, що даний кадр призначений усім станціям.

Дійсна адреса — адреса частини дійсної пам'яті.

Зовнішня адреса — адреса, яка вказується у командах переходу до інших програм, з якими взаємодіє дана програма.

Індексована адреса — адреса, що модифікується за допомогою індексу.

Істинна адреса — те саме, що абсолютна адреса.

Логічна адреса — символічна або умовна адреса комірки чи ділянки пам'яті, пристрою або вузла мережі, яка перетворюється у фізичну адресу відповідним програмним або апаратним забезпеченням.

Логічна адреса запису в базі даних — внутрішній номер (ключ бази даних), який ідентифікує запис у базі даних або її фрагменті і присвоюється запису в процесі його завантаження в базу даних.

Машинна адреса — а) адреса у числовому вигляді; б) те саме, що фізична адреса; в) однозначно визначений у просторі номер комірки, де розміщується операнд.

Мережева адреса — адреса порту в комп'ютерній мережі.

Непряма адреса — адреса, що визначає розміщення елемента посиланням на іншу адресу.

Поточна адреса — а) вміст лічильника адреси команд; б) поточне значення логічного лічильника адреси в програмній секції.

Початкова адреса — а) абсолютна адреса першого байта програми (даних), відносно якої обчислюється решта адрес цієї програми (даних); б) перша адреса багатоадресної команди.

Пряма адреса — адреса, що визначає розміщення елемента без посилань на іншу адресу.

Реальна адреса — те саме, що дійсна адреса.

Стартова адреса — початкова адреса, з якої починається виконання програми.

Фізична адреса — число, що індентифікує комірку або ділянку фізичної пам'яті.

Широкомовна адреса — адреса, яка вказує, що повідомлення адресоване всім станціям даної мережі.

Явна адреса — адреса, записана у вигляді двох абсолютних виразів, один з яких вказує значення зміщення. 2016 DicipediA
Сайт предназначен для лиц старше 18 лет